Diensten

U kunt bij Mulder Ecologie terecht voor allerhande vraagstukken op het gebied van ecologie. Tot de aangeboden diensten behoren onder meer:

  • Onderzoek en advisering in het kader van de Wet natuurbescherming, waaronder quickscans en natuurtoetsen en begeleiding bij een eventueel daaruit voortkomende ontheffingsprocedure. 
  • Gericht onderzoek naar de aanwezigheid, verspreiding en dichtheid van specifieke soorten en soortgroepen, bijvoorbeeld in het kader van de Wet natuurbescherming, inventarisaties en monitoring. 
  • Ecoloog in huis.  Hebt u als organisatie geen eigen ecoloog in dienst, maar wel behoefte aan assistentie bij ecologische vraagstukken?  Vanuit haar uitgebreide werkervaring op het gebied van (beleids)advisering en (stads)ecologie kan Mulder Ecologie u assisteren bij allerhande vraagstukken. 
  • Excursies en wadlooptochten. Mulder Ecologie gaat graag met u in gesprek om te kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn! 

Hebt u vragen over een specifieke situatie of opdracht? Neem dan contact op!


 

 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn