Kwaliteitsborging

Mulder Ecologie hecht in haar projecten grote waarde aan het uitvoeren van kwalitatief gedegen onderzoek en een heldere en pragmatische advisering.  Dit doet zij vanuit een brede werkervaring op het gebied van projectmatig werken en integraal denken. Om dit doel te bereiken richt Mulder Ecologie zich op een betrokken houding richting haar opdrachtgevers en zet zij in op een heldere en open communicatie.  

Mulder Ecologie voert haar onderzoeken altijd uit conform geldende richtlijnen en protocollen. Voorbeelden zijn het Vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus, de Kennisdocumenten van BIJ12 en de uniforme werkwijze van de monitoring van het natuurnetwerk (SNL). Door volgens de vastgestelde methodiek van deze richtlijnen te werken bent u er ook in het geval van een ontheffingsaanvraag van verzekerd dat het uitgevoerde onderzoek aan de landelijke eisen voldoet. Voor zover dit haalbaar is en binnen de eigen expertise valt, voert Mulder Ecologie onderzoek en veldwerk zelf uit. Waar nodig in verband met de omvang van projecten en/of het ontbreken van materieel, ervaring en/of kennis wordt de specialistische kennis uit een betrouwbaar netwerk van ecologen, waarmee intensief wordt samengewerkt, ingezet. 


 


 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn