Over Mulder Ecologie

Mulder Ecologie is het ecologische onderzoeks- en adviesbureau van Saskia Mulder. Na in 2003 als ecologisch archeoloog te zijn afgestudeerd aan de RUG heb ik bij zowel overheden als adviesbureaus gewerkt als adviseur op het gebied van archeologie, cultuurhistorie en landschap.

Naast mijn interesse voor bovengenoemde vakgebieden heb ik zo lang ik me kan heugen een grote passie gehad voor alles wat groeit en bloeit. Startend met een lidmaatschap van de plaatselijke Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie heb ik mijn veldkennis van diverse soortgroepen in de loop der jaren geleidelijk aan steeds verder uitgebreid. 

In 2016 heb ik besloten om ook mijn professionele carrière te richten op de ecologie. Dit vanuit de overtuiging dat ik in dit werkveld een grotere maatschappelijke en persoonlijke urgentie ervaar en hierdoor meer zingeving in mijn werkzaamheden kan leggen. De afgelopen jaren heb ik hierbij niet alleen in het veld mijn kennis van de ecologie van soorten en systemen verder uitgebreid, maar ook zeer intensief praktijkervaring opgedaan met de toepassing van deze kennis op diverse aspecten van wetgeving, beleid en beheer. 

Meer informatie over mijn opleiding en werkervaring kunt u vinden op LinkedIn, een impressie van wat me bezighoudt en waar ik me druk over maak vindt u op Twitter.

 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn