Excursies en wadlooptochten

Gaan we naar buiten? Leuk! Want: buiten gebeurt het! Of in ieder geval veel.

U kunt Mulder Ecologie inhuren voor allerhande excursies. Of u nu een mooie wandeling wilt maken en in algemene zin meer te weten wilt komen over de (ontstaans)geschiedenis en biodiversiteit van een specifiek natuurgebied, juist concreter aan de slag wilt gaan met herkennen en opsporen van een specifieke soort of soortgroep, dan wel op zoek bent naar die ene voor u ultieme natuurbeleving: Mulder Ecologie gaat graag met u in gesprek om te kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn! 

Een speciale mogelijkheid vormt een wadlooptocht. Mulder Ecologie beschikt sinds 2008 over een wadloopvergunning en heeft ruime ervaring op het gebied van (educatieve) wadlooptochten op het gehele Nederlandse wad. Bij het organiseren van wadlooptochten werkt zij intensief samen met ervaren en gecertificeerde wadloopgidsen met eenzelfde passie voor het wad. Neemt u gerust contact op om te overleggen wat de mogelijkheden zijn. 

 

 
 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn